می‌گویند زندگی همان چیزی ست که تعریفش می‌کنی و با روایتی که از آن می‌سازیم پیش می‌رود.

روایت ما از زندگی هم احساس و کیفیت زمان حال را می‌سازد و هم انتخاب و امکان‌های آینده را شکل می‌دهد. اگر بتوانیم این واقعیت ساده را بپذیریم، می‌توانیم زندگی مان را همان طور که می‌خواهیم روایت کنیم. ولی اگر هوشمندی درک آن را نداشته باشیم به ناگزیر در روایت‌هایی که دیگران به پسند خود ساخته اند زندگی خواهیم کرد و در بهترین حالت فقط می‌توانیم نقشی را که دیگران برای مان نوشته اند خوب یا بد بازی خواهیم کرد.

شاید برای همین است که می‌گویند نوشتن از ما آدمیانی آزاد و قدرتمندتر می‌سازد. #علیرضا_ایرانمهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *