بایگانی برچسب: s

بدون همآغوشی

بدون هم‌آغوشی، ماجرای سفر شگفت انگیزی ست با دوچرخه به اعماق طبیعت.

این داستانی ست درباره هوس و تمنا، ترس، عشق، تنهایی و هنر که به لایه‌های پنهانی از روابط انسانی سفر می‌کند. داستان زن و مردی که آرام آرام در ذهن یکدیگر عریان می‌شوند و واقعیت‌ها شان آشکار می‌شود.

این داستان بلند و دنباله دار را می‌توانید ایـــــنــــــــجا در صفحه‌ی رادیو ایرانمهر در شنوتو بشنوید